Document Basket

Saved pages

Save interesting pages while you browse the DKSH website via the button on the bottom of the page. You will find the pages you saved in this area again.

Saved pages

Saved documents

Need to collect information around a topic? Just save relevant download documents here. You can save them later or send a list via email. You will find the option for all documents offered for download.

Saved pages

Please note: This information is saved in a cookie. In case your browser deletes cookies after a session, the information will be lost.

ร่วมธุรกิจกับ ดีเคเอสเอช เรานำเสนอบริการที่จำเป็นที่สุดให้กับคู่ค้า ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละราย

DKSH employee with customer

บริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
เราคือบริษัทสัญชาติสวิสที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งมีประวัติอันยาวนานถึง 150 ปีในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ด้วยจรรยาบรรณ ความเป็นมืออาชีพและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมที่สูงกว่ามาตรฐานนี้เอง ที่ช่วยป้องป้องพิทักษ์ธุรกิจให้กับคู่ค้าของเรา

เครือข่ายที่ครอบคลุม
เราเป็นบริษัทระดับโลก มีสำนักงานสาขากว่า 780 แห่งใน 36 ประเทศทั่วโลก ด้วยประวัติอันยาวนานถึง ปี 150 ในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย นอกจากจะทำให้เราสามารถหยั่งรากลึกอยู่ในชุมชนทั่วทั้งเอเชียเป็นอย่างดีแล้ว เรายังได้สั่งสมเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดียิ่ง ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านตลาดของแต่ละท้องถิ่น กอรปกับเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเซีย ดีเคเอสเอช จึงช่วยให้ให้คู่ค้าของเราประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันในทุกตลาด
 

การที่เรามีเครือข่ายระดับท้องถิ่นที่แน่นแฟ้น ทำให้พันธมิตรของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างประหยัดและรวดเร็ว นับเป็นการได้ประโยชน์จากการประหยัดเนื่องมาจากขนาด (economies of scale) อย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นนั้นๆ และขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงต่ำอีกด้วย นอกจากนี้ การที่บริษัทเรามีขนาดใหญ่มากนั้น ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านการตลาดที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทำให้เรามีข้อมูลที่เหนือกว่า ซึ่งนั่นหมายถึงอำนาจทางการตลาดที่เรามอบให้กับคู่ค้าและลูกค้า ส่งผลให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

กลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่ดีเลิศและครบวงจร
พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของเรา เรามีมืออาชีพที่ดีที่สุดในแวดวงธุรกิจนี้ เขาเหล่านั้นทุ่มเทเพื่อนำเสนอบริการดีเลิศด้วยมาตรฐานสูงสุด เราผสมผสานพันธสัญญานี้ ร่วมกับกระบวนการชั้นเลิศ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางธุรกิจให้กับคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา

แรกเริ่มเดิมทีในช่วงก่อตั้ง เราเป็นเพียงรายเล็กที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น เราจึงพยายามคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณผู้ประกอบการอันเป็นหัวใจหลักของวัฒนธรรมของเรา เราพูดและเข้าใจภาษาของผู้คนทุกคนที่เราทำธุรกิจด้วย ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกธุรกิจที่เราให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นตลาดท้องถิ่นใดก็ตาม

รู้จักและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า (customer-centric) เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในเชิงรุก
การที่เรารู้จักและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า นั่นหมายความว่าเราให้บริการลูกค้าโดยมีรากฐานมาจากความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านการตลาดที่โดดเด่นของเรา: เราช่วยให้ธุรกิจของคู่ค้าเติบโต โดยการทำให้ลูกค้ามีความสุข

เราช่วยให้ลูกค้ารักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนผลักดันให้ธุรกิจเติบโต โดยมุ่งเน้นการสร้างความต้องการให้เพิ่มสูงขึ้น และถ้าให้ดียิ่งขึ้นก็ต้องตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วย ซึ่งเราทำได้โดยการนำเสนอความรู้ความสามารถด้านการตลาดและการขายชั้นนำ รวมถึงการนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง

นอกจากนี้ เรายังเป็นเพียงบริษัทเดียวที่สามารถให้บริการโดยนำเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบผสมผสานตั้งแต่ต้นจนจบ (integrated end-to-end solutions) เรามีโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการทุกรูปแบบที่จำเป็นสำหรับคู่ค้า ที่ ดีเคเอเสเอช ที่เดียวมีครบทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียเวลาหาจากแหล่งอื่นอีก  ด้วยเหตุนี้คู่ค้าทางธุรกิจของเราทุกราย จึงเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า มีความโปร่งใสมากขึ้น และตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้น

เราเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีหลักการดำเนินงานในเชิงรุก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้าและลูกค้า เรานำเสนอบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ ตลอดจนโลจีสติกส์ภาคพื้นดิน ทั้งนี้เพื่อให้ “ทุกสิ่งเป็นไปได้”

 • DKSH: where Swiss reliability and Asian can-do attitude merge

  DKSH: where Swiss reliability and Asian can-do attitude merge.

 • An unrivalled capillary distributary network, state-of-the art distribution and innovation centers.

  An unrivalled capillary distributary network, state-of-the art distribution and innovation centers.

 • The best people in the industry.

  The best people in the industry.

 • Customized solutions to grow partner

  Customized solutions to grow partner's businesses.

Did you know that...?

DKSH facts and figures