ตะกร้าเอกสาร

หน้าเว็บที่บันทึกไว้

เอกสารที่บันทึกไว้

โปรดทราบ: ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้ในคุกกี้ ในกรณีที่เบราว์เซอร์ลบคุกกี้ออกไปหลังช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลจะหายไป

ดีเคเอสเอชสนับสนุนการวิจัยในอาเซียนด้วยศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 2017-10-31


			
				ดีเคเอสเอชสนับสนุนการวิจัยในอาเซียนด้วยศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดที่มุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ได้เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรวิจัยชั้นนำของไทย  อาคารทางวิทยาศาสตร์แห่งใหม่นี้ครบครันด้วยเครื่องมือต่าง ๆ จาก Malvern Panalytical ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์ทั้งทางด้านเคมี กายภาพ และโครงสร้างของวัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีเคเอสเอชสนับสนุนการวิจัยในอาเซียนด้วยศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดที่มุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ได้เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรวิจัยชั้นนำของไทย  อาคารทางวิทยาศาสตร์แห่งใหม่นี้ครบครันด้วยเครื่องมือต่าง ๆ จาก Malvern Panalytical ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์ทั้งทางด้านเคมี กายภาพ และโครงสร้างของวัสดุ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 31 ตุลาคม 2560 – หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีของดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดสำหรับบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีได้เปิดศูนย์ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  อาคารแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางภูมิภาคของอาเซียนในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้แก่ เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ จาก Malvern PANalytical  อาทิ Mastersizer, Zetasizer, Microcal, Nanosight, Omnisec และ Kinexus ซึ่งใช้วิเคราะห์ขนาดของอนุภาค  รวมทั้ง Terraspec Halo เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ เนียร์ อินฟราเรด และ Epsilon 1 ซึ่งใช้วิเคราะห์ธาตุโดยใช้เทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์  นอกจากนี้ ศูนย์จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษทางด้านชีววิทยาศาสตร์ แต่จะสนับสนุนการวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น ปิโตรเคมีและซีเมนต์

 

ศูนย์ที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์แห่งนี้จะช่วยให้ดีเคเอสเอชสามารถให้บริการสนับสนุนลูกค้าหลักของบริษัททั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึงจัดการทดสอบ ฝึกอบรม และสาธิตผลิตภัณฑ์  อาคารนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างดีเคเอสเอชกับวงวิชาการในประเทศไทย  นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จะได้รับสิทธิเข้าถึงอุปกรณ์อย่างเต็มที่และจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อการทำวิจัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "ในฐานะที่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ เรายินดีอย่างยิ่งที่จะทำงานร่วมกันและเปิดศูนย์ความเป็นเลิศของดีเคเอสเอชที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผนึกความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างวงการวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสอดรับกับเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเต็มที่”

 

มร. ฮันโน เอลแบรชเตอร์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีของดีเคเอสเอช กล่าวว่า “ศูนย์ความเป็นเลิศของดีเคเอสเอช ณ มหาวิทยาลัยมหิดลนี้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์ที่ครบวงจรและทันสมัย พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีชั้นนำจาก Malvern PANalytical  ดีเคเอสเอชรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัย เพราะการร่วมงานกันในครั้งนี้จะสร้างโอกาสด้านการศึกษาและการสร้างเครือข่ายในหลาย ๆ ด้าน  เราจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีของดีเคเอสเอชในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจร โดยการจัดหาเทคโนโลยีและบริการใหม่ ๆ แก่ฐานลูกค้าสำคัญของเราทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ "

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศ กรุณาติดต่อเราที่ centerofexcellence@dksh.com