Document Basket

Saved pages

Save interesting pages while you browse the DKSH website via the button on the bottom of the page. You will find the pages you saved in this area again.

Saved pages

Saved documents

Need to collect information around a topic? Just save relevant download documents here. You can save them later or send a list via email. You will find the option for all documents offered for download.

Saved pages

Please note: This information is saved in a cookie. In case your browser deletes cookies after a session, the information will be lost.

การตลาดและการขาย เราเพิ่มโอกาสทางรายได้ให้ธุรกิจของคุณ

DKSH marketing and sales services

ด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางและเป็นเอกลักษณ์ของดีเคเอสเอชในภูมิภาคเอเชียและยุโรป บวกกับสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม เราจึงสามารถนำเสนอทางเลือกทางการตลาดและการขายที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ธุรกิจของบริษัทคู่ค้าเติบโต
เรานำเสนอบริการอย่างครบวงจรด้านการตลาดและการขายให้กับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์หมวดสินค้าหรูหรา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี เรามีประสบการณ์ที่ยาวนานด้านการสร้างแบรนด์ อีกทั้งยังจัดหาช่องทางกระจายสินค้าและสถานที่จำหน่ายสู่ตลาด เราครอบคลุมหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

จากห้างสรรพสินค้าสากลขนาดใหญ่ถึงร้านโชห่วยขนาดเล็ก เราให้บริการครบวงจรด้านการตลาดและการขายครอบคลุมถึงร้านค้าผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคในภูมิภาคเอเชียที่มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

นอกจากนั้นเรายังให้บริการการร้านค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย Route-to-market models ถูกปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่นในหลากหลายประเทศ และเรายังแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรในกลุ่มของเรา

เรารับผิดชอบต่อหน้าที่ทุกอย่างทางการตลาดสำหรับแบรนด์ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ในขณะที่เรามอบบริการบางอย่าง เช่น โลจิสติกส์ และการตลาดนอกสถานที่สำหรับแบรนด์ขนาดใหญ่บางแบรนด์ในประเทศใหญ่ๆ
 

เรานำเสนอ

 • ประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจในตลาดท้องถิ่นผ่านเครือข่ายผู้ขายท้องถิ่นในเอเชียซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในทุกๆด้าน
 • ความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งจึงสามารถปรับแต่งการตลาดและการขายได้ตามความต้องการของตลาดท้องถิ่น
 • สำรวจเพื่อตรวจสอบร้านค้าที่เกี่ยวข้อง ความถี่ของการเข้าร้านค้าของลูกค้า และวางเส้นทางการเคลื่อนย้ายของแบรนด์ที่หลากหลายและการจัดเก็บสต็อก (SKUs)
 • พนักงานมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์อุปโภคมานานหลายปี
 • เพื่อบริการลูกค้าคนสำคัญอย่างดีที่สุด เรามีพนักงานดูแลลูกค้าคนสำคัญ พนักงานบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ และผู้ขาย
 • เรามีทีมผู้ขายที่แข็งแกร่งถึง 4,200 ทีมในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน
 • ทีมผู้ให้บริการทางด้านอาหาร gas station teams และทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในช่องทางอื่นๆ
 • เพื่อดำเนินธุรกิจกับร้านค้ารายย่อยอย่างทั่วถึง เรามีหน่วยรถเงินสด ระบบสัมปทาน และเครือข่ายร้านค้าส่ง

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เราช่วยให้ลูกค้าของเราประหยัดขึ้น โดยลดจำนวนพนักงาน และความเสี่ยงเรื่องสต็อกและหนี้สิน
 • เราสร้างความมั่นคงให้ร้านค้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจด้วยราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ประโยชน์แก่บริษัทคู่ค้าตามหลักเศรษฐศาสตร์ economies of scale
 • เราช่วยให้บริษัทคู่ค้าพัฒนาการบริการเพื่อลูกค้าของพวกเขา ผ่านการประกันคุณภาพที่ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสการติดต่อกับลูกค้า และความถี่ของการติดต่อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเราสามารถให้บริการได้ตามหลักเศรษฐศาสตร์ economies of scale
 • เราจัดหาข้อมูลการขาย และการเก็บสต็อก (SKUs) ให้กับบริษัทคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อย
 • เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น EchoPlus สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าผ่านเทคโนโลยี และเครื่องมือการบริการด้านการขาย